Make your own free website on Tripod.com

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com

To contact us:

OBJEKTIF

u    Menjadi sebuah persatuan yang terdiri daripada bekas pelajar SMV/SMTLC sebagai landasan penyatuan pelajar.

 

u      Memajukan dan memupuk hubungan silaturrahim serta mewujudkan sikap kerjasama demi kepentingan, kebajikan dan akademik di antara Alumni dan SMTLC.

 

u      Menyediakan platform dan membina imej yang dinamis dan rasional kepada Alumni SMTLC untuk terus menyumbang bakti kepada Sekolah melalui saluran yang lebih luas , terbuka, global dalam menghadapi cabaran di alaf baru, bersesuaian dengan kehendak dan tuntutan agama, bangsa, dan negara demi menjamin masyarakat yang berakhlak dan bersahsiah.

 

u      Menggalakkan pertemuan dan penyertaan Alumni SMTLC di dalam memberi pendapat, idea, komen, aktiviti dan penambahbaikan demi kepentingan ahli Alumni, pelajar, pengurusan sekolah, PIBG, masyarakat dan seterusnya negara.