Make your own free website on Tripod.com

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com

To contact us:

MISI

u    Mewujud, menyimpan dan mengemaskini database atau pengkalan data Alumni SMTLC yang terkini.

 

u        Membuat transformasi Alumni SMTLC yang lebih meluas dari segi promosi dan publisiti agar lebih efektif dan profesional.

 

u        Menfokus dan mewujudkan hubungan intergrasi muhibbah di antara alumni dengan pelbagai pihak demi memperkukuhkan ukhwah dan menguatkan ikatan sebagai sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu dan seterusnya ke arah pembangunan dan kecermerlangan SMTLC.